👮🏻‍♂️วันที่ 29 ก.ย.65 เวลา 08.30 น.
พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร มอบหมายให้ ร.ต.อ.มานิตย์ บางหลวง รอง สว.ตม.จว.กำแพงเพชร และ ด.ต.ชัยสิน ไชยแก้ว ผบ.หมู่ ตม.จว.กำแพงเพชร เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการการพัฒนาระบบศูนย์บริการ ( OSCC) และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุขในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ ชั้น ๗ โรงแรมชากังราว รีเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายแพทย์ อัครพงศ์ จุทากรณ์ รอง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นประธานในเปิดการอบรม 🧑🏻‍⚕️

Tags:

Comments are closed