วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น.
พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมชี้แจง
เพื่อประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน
ผู้ประกอบการ หรือผู้จัดการโรงแรมที่ให้บริการที่พัก ตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยผ่านแอปพลิเคชั่น Section 38 ตามข้อสั่งการ
และนโยบายของผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตม.จว.กำแพงเพชร

Tags:

Comments are closed

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง