วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.
พ.ต.อ.ชาญชัย เชาวน์เกษม รอง ผบก.ตม.5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.กำแพงเพชร โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ิ การควบคุมดูแลห้องกักและผู้ต้องกัก และเน้นย้ำเรื่องการดูแลความปลอดภัยของสถานที่ราชการโดยเฉพาะการป้องกันกรณีเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ให้มีการประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อซักซ้อมแผนดับเพลิงและการอพยพหนีไฟให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด

Tags:

Comments are closed