วันที่ 21 ธ.ค.65 เวลา 11.30 น. พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร
มอบหมายให้ ร.ต.อ.ปฐมกิจ นิธิวงษ์ รอง สว.ตม.จว.กำแพงเพชร พร้อมด้วย ด.ต.ณฐกร แสงกล้า ผบ.หมู่ ตม.จว.กำแพงเพชร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65” ในการอบรมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ คนต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร
โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้แทนชมรม สมาคมอาชีพ ฯลฯ เข้าร่วมการอบรม
จำนวน 125 ราย

Tags:

Comments are closed