บริการแจ้ง 90 วันออนไลน์

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ผ่านระบบออนไลน์ (ตม.47)

แจ้งที่พักอาศัยออนไลน์

การรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม.30)

จองคิวออนไลน์

จองคิวสำหรับเข้ารับบริการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศ การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2565 ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า […]
🛂ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เปิดดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติคณ […]
ยังไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลบริการ

การให้บริการคนต่างด้าวของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

การขออยู่ต่อ

ให้บริการขออยู่ต่อ สามารถอ่านหลักเกณฑ์การขออยู่ต่อตามประเภทต่างๆ ได้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้โดยคลิ๊กที่รายละเอียดด้านล่าง

แจ้งที่พักอาศัย

การแจ้งที่พักอาศัยเป็นหน้าที่ของเจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กอ่านได้ที่รายละเอียดด้านล่าง

แจ้งการอยู่อาศัยเกิน 90 วัน

คนต่างด้าวมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิ๊กอ่านที่รายละเอียดด้านล่าง

สงวนสิทธิ์การกลับเข้ามาฯ

คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางออกไป ต่างประเทศ โดยระยะเวลาในการได้รับอนุญาตเดิมยังเหลืออยู่ จะต้องขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

จองคิวบริการออนไลน์

จองคิวเพื่อ
เข้ารับบริการ

ท่านสามารถจองคิวเพื่อรับบริการงานบริการต่างๆ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ผ่านระบบจองคิวออนไลน์ โดยการสแกน QR CODE หรือคลิกที่ปุ่ม จองคิว..
ด้านล่างนี้เพื่อดำเนินการจองคิวออนไลน์

90 Days Reporting

Online Service

  • Access https://www.immigration.go.th
  • Click ONLINE SERVICE.
  • Click Apply to fill in the Infomation.
  • The information will be verified and PASSWORD will be sent via Email.


ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยผ่านระบบออนไลน์

*เฉพาะบางประเภท

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5

พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่

208 หมู่ 3 ต.ทรงธรรม อ.เมือง

กำแพงเพชร 62000

อีเมล

kamphaengphet.imm@gmail.com

โทรศัพท์

+66-5571-2209

จำนวนผู้เยี่ยมชม