บริการแจ้ง 90 วันออนไลน์

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ผ่านระบบออนไลน์ (ตม.47)

แจ้งที่พักอาศัยออนไลน์

การรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม.30)

จองคิวออนไลน์

จองคิวสำหรับเข้ารับบริการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยผ่านระบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.กำแพงเพชรพ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิท […]
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร พร้อมด้ว […]
ประกาศ การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2565 ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า […]
🛂ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เปิดดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติคณ […]
ยังไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.2567

External Integrity & Transparency Assessment (EIT)
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสำรวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

  เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ และขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลบริการ

การให้บริการคนต่างด้าวของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

การขออยู่ต่อ

ให้บริการขออยู่ต่อ สามารถอ่านหลักเกณฑ์การขออยู่ต่อตามประเภทต่างๆ ได้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้โดยคลิ๊กที่รายละเอียดด้านล่าง

แจ้งที่พักอาศัย

การแจ้งที่พักอาศัยเป็นหน้าที่ของเจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กอ่านได้ที่รายละเอียดด้านล่าง

แจ้งการอยู่อาศัยเกิน 90 วัน

คนต่างด้าวมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิ๊กอ่านที่รายละเอียดด้านล่าง

สงวนสิทธิ์การกลับเข้ามาฯ

คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางออกไป ต่างประเทศ โดยระยะเวลาในการได้รับอนุญาตเดิมยังเหลืออยู่ จะต้องขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

พล.ต.ต.เกติ์ฉกาจ นิลประดับ

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5

พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

แนะนำหน่วยงาน

วีดิทัศน์แนะนำหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

LINE OFFICIAL ACCOUNT

ตม.กำแพงเพชร มี Line Official นะ!! ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนเราเพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลบริการ หรือ ข้อมูลอื่นๆ พิมพ์ @KPPIMM หรือคลิกปุ่มด้านล่างนี้ หรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนในแอพ LINE ได้เลย

จำนวนผู้เยี่ยมชม