บริการแจ้ง 90 วันออนไลน์

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ผ่านระบบออนไลน์ (ตม.47)

แจ้งที่พักอาศัยออนไลน์

การรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม.30)

จองคิวออนไลน์

จองคิวสำหรับเข้ารับบริการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยผ่านระบบออนไลน์

motto-commander
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร พร้อมด […]
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร ประชุม […]
ประกาศ การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2565 ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า […]
🛂ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เปิดดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติคณ […]
ยังไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลบริการ

การให้บริการคนต่างด้าวของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

การขออยู่ต่อ

ให้บริการขออยู่ต่อ สามารถอ่านหลักเกณฑ์การขออยู่ต่อตามประเภทต่างๆ ได้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้โดยคลิ๊กที่รายละเอียดด้านล่าง

แจ้งที่พักอาศัย

การแจ้งที่พักอาศัยเป็นหน้าที่ของเจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กอ่านได้ที่รายละเอียดด้านล่าง

แจ้งการอยู่อาศัยเกิน 90 วัน

คนต่างด้าวมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิ๊กอ่านที่รายละเอียดด้านล่าง

สงวนสิทธิ์การกลับเข้ามาฯ

คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางออกไป ต่างประเทศ โดยระยะเวลาในการได้รับอนุญาตเดิมยังเหลืออยู่ จะต้องขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

พล.ต.ต.เกติ์ฉกาจ นิลประดับ

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5

พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

แนะนำหน่วยงาน

วีดิทัศน์แนะนำหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

จำนวนผู้เยี่ยมชม