kpt-logo

ที่อยู่

208 หมู่ 3 ต.ทรงธรรม อ.เมือง

กำแพงเพชร 62000

อีเมล

kamphaengphet.imm@gmail.com

โทรศัพท์

+66-5571-2209

ร้องเรียน

หากไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ หรือต้องการร้องเรียน กรุณากรอกข้อมูล