ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยผ่านระบบออนไลน์

บริการแจ้ง 90 วันออนไลน์

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ผ่านระบบออนไลน์ (ตม.47)

แจ้งที่พักอาศัยออนไลน์

การรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม.30)

จองคิวออนไลน์

จองคิวสำหรับเข้ารับบริการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

E-Visa on Arrival

At present E-VOA is available at 4 airports in Thailand as listed below

  • Suvarnabhumi International Airport
  • Don Mueang International Airport
  • Chiang Mai International Airport
  • Phuket International Airport

ระบบรับแจ้งความออนไลน์

แจ้งความเฉพาะคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี