วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.กำแพงเพชรพ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิท […]
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร พร้อมด้ว […]
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร มอบหมายให้ ร.ต […]
วันนี้ (1 เม.ย.67) เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร มอบหมายให้ ร.ต.ต.ชั […]
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.กำแพงเพชรพ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิท […]
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร พร้อมด้ว […]
วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น.พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร ประชุมข้าราชกา […]
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567 พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์เชิญชว […]
วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.กำแพงเพชรพ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักด […]
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น.พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร ประชุมข้าราชการ […]
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.กำแพงเพชรพ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธ […]
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร พร้อมด […]
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร ประชุม […]
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 16.30 น. พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร ประชุมข้าร […]
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชรเข้าร่วมโครง […]
ประกาศ การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอา […]
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนต่างด้าวที่เดิน […]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่าง […]
📢 การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ✈️ ตรวจคนเข้ […]
ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ อนุญาตให้แ […]

ติดตาม Facebook ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

ITA (2048 x 600 px)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ตม.จว.กำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2567