เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยพาหนะทางอากาศให้ไ […]

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง