เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยพาหนะทางอากาศให้ได้รับยกเว้นการยื่นรายการตามแบบ […]

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง