วันที่ 29 ก.ย.65 เวลา 13.00 น.พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมบริหาร บก.ตม.5 และพิธีมอบโล่ ⚜️ ประกาศเ […]
👮🏻‍♂️วันที่ 29 ก.ย.65 เวลา 08.30 น.พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร มอบหมายให้ ร.ต.อ.มานิตย์ บางหลวง รอง สว.ตม.จว.ก […]
วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น.พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์สว.ตม.จว.กำแพงเพชร 👮🏻‍♀️นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.กำแพงเพชร จ […]
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิพ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิ์ศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมงานแส […]
พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อถ่ายทอดนโยบายผู้บังคับบัญชา และกำชับการปฏิบัติหน […]
วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ […]
🛂ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เปิดดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2565✅ตั้งแ […]
วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร มอบหมายให้ ร.ต.อ.มานิตย์ บางหลวง รอง สว.ตม.จว. […]

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง