29 เมษายน 2559 ตม.จว.กำแพงเพชร จัดตั้งขึ้น โดยแยกออกจาก ตม.จว.นครสวรรค์


โดยใช้สถานที่ของ อบต.คลองแม่ลายเป็นที่ทำการชั่วคราวแห่งแรก 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 – 26 กุมภาพันธ์ 2560


27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ย้ายที่ทำการมายังศูนย์การค้าชากังราว

โดยได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 – 16 กันยายน 2561

17 กันยายน 2561 ย้ายที่ทำการมายัง อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำแพงเพชร หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร


โดยได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ย้ายที่ทำการมายังที่ทำการถาวรแห่งใหม่

 ที่ทำการถาวรแห่งใหม่เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2564 แล้วเสร็จในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 บนที่ราชพัสดุ กพ.3 (บางส่วน) ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 5 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา