เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.65 พล.ต.ต. ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 และ พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป รอง ผบก.ตม.5 สั่งการให้ พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิและสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุม และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมกัน (MOU) เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการการปฏิบัติในการดำเนินการตรวจสอบ คนต่างด้าวที่ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มิให้อยู่ผิดวัตถุประสงค์ตามเหตุผลที่ได้ยื่นร้องไว้

พ.ต.ท.บดินทร์ฯ กล่าวว่า ตามนโยบายของพล.ต.ท. ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผบช.สตม ที่เน้นย้ำสั่งการให้ตรวจคนเข้าเมืองทุกจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทาง บก.ตม.5 โดย ตม.จว.กำแพงเพชร จึงได้หารือหน่วยงานรัฐตลอดจนสถานศึกษา และมูลนิธิ ในการกำหนดแนวทางการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว พร้อมจัดทำข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาศึกษาสถานศึกษาของรัฐและเอกชน และอาสาสมัครของมูลนิธิในจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง ตม.จว.กำแพงเพชร กับ หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร, ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร, สถานศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 18 แห่ง และ มูลนิธิที่จดทะเบียนในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 แห่ง

ทั้งนี้หากนายจ้างหรือบุคคลต่างด้าวมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว สามารถสอบถามกับทาง ตม.จว.กำแพงเพชร โดยตรง ผ่านทาง website : www.kamphaengphet.immigration.go.th หรือ Facebook : Kamphaengphet Immigration หรือหมายเลขโทรศัพท์ 055-712209 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Tags:

Comments are closed

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง