ตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทุกรูปแบบ เพื่อรองรับก่อนการประชุม APEC 2022
พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบคัดกรองบุคคล ที่เดินทางเข้ามาพำนักในราชอาณาจักร ไม่ให้เข้ามากระทำผิดกฎหมาย หรือแอบแฝงเข้ามาอยู่โดยไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
การนี้ พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทำการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบการพักอาศัย การอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต (Overstay) การกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ และตรวจสอบลักษณะหรือพฤติการณ์ต้องห้าม มิให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ตม.จว.กำแพงเพชร นำโดย พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบุคคลต่างด้าว ที่ บริษัท ท๊อปแลนด์ คอนกรีต จำกัด เลขที่ 229/2 หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า จำนวน 80 ราย ชาย 50 คน หญิง 30 คน

ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมาย จึงประชาสัมพันธ์เรื่องการแจ้งที่พักอาศัย และการรายงานตัว 90 วัน ตาม มาตรา 37 , มาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

Tags:

Comments are closed

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง