ตม.จว.กำแพงเพชร บูรณาการร่วมกับ สภ.เมืองกำแพงเพชร จนท.ฝ่ายปกครอง
กอ.รมน. จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร และ พมจ.กำแพงเพชร ออกตรวจสอบ
การทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒.๑๙
(โควิด ๑๙) ตามแผนบูรณาการเพื่อตรวจสอบ ปราบปรามและป้องกันแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ในเขตพื้นที่
ต.เทพนคร อ.เมือง จว.กำแพงเพชร ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

Tags:

Comments are closed

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง