วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการคนเข้าเมือง และงานสืบสวนปราบปราม เชิญตัวแทนสถานศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชน มูลนิธิ ที่มีบุคคลต่างด้าวปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกฎหมาย คำสั่ง และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งที่พักอาศัย และการรายงานตัว 90 วันออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.กำแพงเพชร

Tags:

Comments are closed

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง