วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.กำแพงเพชร
พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย ร.ต.อ.หญิง วราลักษณ์ ศรีบานเย็น รอง สว.ตม.จว.กำแพงเพชร จ.ส.ต.ปฐมพล กะปุระ และ ส.ต.ท.หญิง ธนารีย์ คงทอง ผบ.หมู่ ตม.จว.กำแพงเพชร เพื่อติดตามการดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) ของหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินการจัดทำข้อมูล และนำเสนอแนวทางการจัดทำรายงานข้อมูลลงในระบบ ITAP รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่ สตม. กำหนด

Tags:

Comments are closed

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง