วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา16.30 น.
พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อมอบนโยบายการทำงานของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. สตม. และ บก.ตม.5 พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยทุกนายรับทราบ และถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ
ในการนี้ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น ของ ตม.จว.กำแพงเพชร ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ได้แก่ ร.ต.อ.หญิง สุภาวดี คำวิชัย รอง สว.(อก.)ตม.จว.กำแพงเพชร และ ด.ต.ณฐกร แสงกล้า ผบ.หมู่ ตม.จว.กำแพงเพชร และรางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่นด้านการบริการตรวจคนเข้าเมืองดีเด่น ของ บก.ตม.5 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ได้แก่ ด.ต.ณฐกร แสงกล้า ผบ.หมู่ ตม.จว.กำแพงเพชร และมอบเสื้อกั๊กประจำหน่วยงานให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

Tags:

Comments are closed

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง