วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 16.30 น.
พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการทำงานของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. สตม. และ บก.ตม.5 และชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงาน พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องและประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบอย่างเคร่งครัด

Comments are closed

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง