วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น.
พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการทำงานของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. สตม. และ บก.ตม.5 และชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงาน พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องและประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบอย่างเคร่งครัด ในโอกาสนี้ ได้กล่าวต้อนรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด ตม.จว.กำแพงเพชร

Tags:

Comments are closed

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง