วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.
พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.กำแพงเพชร นำโดย ร.ต.อ.มานิตย์ บางหลวง รอง สว.ตม.จว.กำแพงเพชร ร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีมอบนโยบายจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่องทางการถ่ายทอดสด Facebook Live กรมการจัดหางาน และปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับ แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวจังหวัดกำแพงเพชร และผู้เกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรม โดยมี นายกองเอก ชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.กำแพงเพชร
ซึ่งกระทรวงแรงงานได้จัดกิจกรรมรับฟังการมอบนโยบายกระทรวงแรงงานพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ในการตรวจสอบ จับกุม และดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างชาติ ที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว การปราบปรามการลักลอบเข้าประเทศตามช่องทางธรรมชาติ และทำงานโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างชาติ ให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยจังหวัดกำแพงเพชรได้บูรณาการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน เมื่อรับมอบนโยบายเสร็จสิ้น ได้มีการปล่อยแถวบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติ และนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่

Tags:

Comments are closed

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง