วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร พร้อมด้วย
ร.ต.อ.หญิง วราลักษณ์ ศรีบานเย็น รอง สว.ตม.จว.กำแพงเพชร และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับสถานประกอบการ และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ต.ค.66
และการจัดทำเอกสารรับรองบุคคล” โดยมีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้แทนชมรมสมาคมอาชีพ องค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมโครงการ จำนวน 125 ราย ณ ห้องเยาวมาลย์ ชั้น 7 โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

Tags:

Comments are closed

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง