วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นและข้อมูลคนต่างด้าวเพื่อบูรณาการร่วมกับงานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ในหัวข้อ “การจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นในระบบออนไลน์” และฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น ให้กับข้าราชการตำรวจสายสืบสวนปราบปรามของหน่วยงานในสังกัดตรวจคนเข้าเมือง 5 ซึ่งระบบการจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นออนไลน์ดังกล่าว เป็นระบบที่ พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ เป็นผู้จัดทำ และพัฒนาขึ้นมาให้หน่วยงานในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ใช้งานผ่านระบบออนไลน์

Tags:

Comments are closed

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง