ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวตาม MoU ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปี ในปี 65 ขอต่อใบอนุญาตทำงานก่อนใบเดิมสิ้นอายุ หากพ้นกำหนดให้เร่งขอใบอนุญาตใหม่ใน 6 เดือน เพื่ออยู่และทำงานได้อีก 2 ปี นับจากวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด 

ตม.จว.กำแพงเพชรจึงขอนำเสนอแนวทางการดำเนินการเพื่อให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงานตาม MoU ที่วาระการจ้างงานครบกำหนด 4 ปี ในปี 2565

ที่มา: กรมการจัดหางาน

https://www.doe.go.th/…/detail/view/detail/object_id/56435

Categories:

Comments are closed

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง