ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวตาม MoU ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปี ในปี 65 ขอต่อใบอนุญาตทำงานก่อนใบเดิมสิ้น […]

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง