นับตั้งแต่ 3 ก.พ.66 นี้ ท่านสามารถขอข้อมูลการเดินทางเข้า – ออก ประเทศของตนเองได้แล้วที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร และต […]

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง